Koniec z pisaniem nieprawdy na opakowaniach kosmetyków ? / Słowa nie zawiera i hipoalergiczny maja zniknąć z opakowań -  zmiany w prawie od 1 lipca 2019

Koniec z pisaniem nieprawdy na opakowaniach kosmetyków ? / Słowa nie zawiera i hipoalergiczny maja zniknąć z opakowań - zmiany w prawie od 1 lipca 2019

Moje pierwsze wrażenie po przeczytaniu tej informacji? W końcu!
Od ponad dwóch lat obserwuję z niedowierzaniem to, co dzieje się w przemyśle kosmetycznym. Trwa wyścig na tego, kto umieści jak najwięcej elementów "nie zawiera" na opakowaniu.
Nie zawiera parabenów, silikonów, PEG-ów a w dodatku nie jest testowany na zwierzętach.
A to wszystko po to, aby wywołać strach w konsumentach, wmówić konsumentowi, że produkt nie zawiera "szkodliwych" substancji a co poniektórzy idą jeszcze dalej w swej dezinformacji i mówią wręcz o rakotwórczości pewnych składników.

koniec z wojna dezinformacyjna na opakowaniach kosmetykow opisy nie zawiera i hipoalergiczny znikaja z opakowan


Na szczęście jest na tym świecie prawo, które mówi STOP nieuczciwym praktykom.

Odpowiedni dokument wydała Komisja UE w rozporządzeniu z nr 655/2013. Aby, jeszcze bardziej doprecyzować zawarte w rozporządzeniu wytyczne wydano "Dokument techniczny
dotyczący oświadczeń o produktach kosmetycznych". Uzgodniony przez Podgrupę Roboczą ds. Oświadczeń w Komisji Europejskiej.

Jakie informację na opakowaniach będą niedozwolone?


1. Niezgodne z przepisami

Producent nie będzie mógł umieszczać na opakowaniu informacji, że „produkt jest zgodny z przepisami UE", gdyż wszystkie produkty wprowadzone na rynek unijny muszą być zgodne z tymi przepisami.

Nie będzie dozwolone użycie informacji na kosmetyku mówiące o nieużyciu podczas jego produkcji np. hydrochinonu (zabroniony w produkcji kosmetyków  w związku z toksycznością), gdyż środek ten jest prawnie usankcjonowany i żaden produkt kosmetyczny nie może go zawierać. Taka informacja mogłaby wprowadzać w błąd konsumenta i sugerować mu, że inne produkty mogą go zawierać.

2. Zawierające nieprawdziwe informacje

Zabronione jest użycie sformułowania "nie zawiera silikonów" kiedy w składzie ten silikon występuje a producent bazuje na niewiedzy konsumenta. Producent nie będzie mógł umieścić na opakowaniu "nawilża 48 h" kiedy nie ma na to poparcia w badaniach i działanie, o którym pisze producent jest niepotwierdzone.

Oświadczenie „zawiera nawilżający aloes”lub prezentacja aloesu na etykiecie opakowania w wyróżniającym się miejscu, nie powinna być zastosowana, jeżeli sam produkt nie posiada działania nawilżającego.

nie zaweira silikonow produkt z aloesem czyli oszustwa marketingowe


3. Tezy nigdy nie udowodnione

Działanie danego kosmetyku musi być poparte dowodami naukowymi, a nie stawianymi tezami. Producenci mogą sami prowadzić badania lub zlecać je odpowiednim ekspertom. Twierdzenia wyraźnie przesadzone, których przeciętny użytkownik końcowy nie powinien rozumieć dosłownie (hiperbole), lub twierdzenia abstrakcyjne nie wymagają uzasadnienia np. stwierdzenie, że perfumy dodadzą nam skrzydeł (wtf).

4. Niezgodne ze stanem faktycznym

Informacje typu: milion konsumentów wybrało ten produkt sugerujące, że jest on tak dobry a są oparte w rzeczywistości na danych sprzedażowych, a nie opiniach konsumentów. Nie będzie też możliwe prezentowanie na elektronicznych obrazach efektów "przed" i "po", które w rzeczywistości wprowadzają w błąd konsumenta (tutaj kłaniają się reklamy tuszów do rzęs, gdzie efekt przed jest na naturalnych rzęsach a  "po" na sztucznych rzęsach, oczywiście bez podania tej informacji).

Oświadczenie producenta, że skład kosmetyku został ulepszony ma mieć teraz poparcie naukowe a nie byc tylko chwytem reklamowym. Jeżeli dany kosmetyk wykazuje swoje działanie w połaczeniu z innymi produktami tej marki ma to być wyraźnie zaznaczone na opakowaniu. Przykład: szampon daje efekty lśniących włosów tylko w połączeniu z odżywką, taka informacja ma być umieszczona na opakowaniu.

wszystkie klamstwa producentow kosmetycznych


5. Nieuczciwe

Określenia: „dobrze tolerowany, ze względu na brak olejów mineralnych” jest stwierdzeniem nieuczciwym względem innych produktów, które są równie dobrze tolerowane. Nieuczciwym stwierdzeniem jest np. „niski poziom alergenów ze względu na brak konserwantów”, ponieważ zakłada się w nim, że wszystkie konserwanty są uczulające. Porównywanie skuteczności ochrony antyperspirantu przeciw poceniu się ze skutecznością dezodorantu jest nieuczciwe, gdyż są to różne produkty o innym działaniu.

Załącznik III "Oświadczenia " nie zawiera"


"Nie należy używać oświadczenia „nie zawiera” lub oświadczenia o podobnym znaczeniu, jeżeli dotyczy ono składnika(ów), których stosowanie jest zabronione w kosmetykach na mocy rozporządzenia (WE) nr 1223/2009.

Niedozwolone jest oświadczenie „nie zawiera formaldehydu”, jeżeli produkt zawiera składnik uwalniający formaldehyd (np. diazolidynylomocznik).

Niedozwolone jest oświadczenie: „nie zawiera alergenów/substancji uczulających”.
Nie można zagwarantować całkowitego braku ryzyka reakcji alergicznych i produkt nie powinien stwarzać wrażenia, że daje taką gwarancję.

Nie powinno być dozwolone oświadczenie „nie zawiera konserwantów”, jeżeli produkt zawiera składniki wykazujące działanie ochronne przeciw mikroorganizmom, jeśli składniki te nie zostały zawarte w załączniku V rozporządzenia 1223/2009, np. alkohol.
Jeżeli osoba odpowiedzialna posiada dowód na to, że konkretny składnik lub kombinacja składników nie przyczynia się do ochrony produktu, użycie oświadczenia może być uzasadnione (np.wyniki badania obciążeniowego preparatu bez konkretnego składnika).

Nie powinno być wykorzystane oświadczenie „nie zawiera kompozycji zapachowej”, jeżeli produkt zawiera składnik, który pełni funkcję zapachową w produkcie,
niezależnie od innych możliwych funkcji
tego składnika w produkcie.

Nie powinny być dozwolone oświadczenia „nie zawiera” lub oświadczenia o podobnym znaczeniu, jeżeli przedstawia się w nich składnik w niekorzystnym świetle, w szczególności gdy w dużej mierze oparte jest to na negatywnym postrzeganiu bezpieczeństwa składnika (lub grupy składników). Tutaj mamy nieszczęsne parabeny, które od wielu lat są przedstawiane jako substancje szkodliwe a wręcz rakotwórcze, gdzie nie istnieją żadne wiarygodne dowody naukowe potwierdzające ten stan.

Niektóre parabeny są bezpieczne, jeśli stosuje się je zgodnie z rozporządzeniem(WE) nr 1223/2009. Mając na uwadze fakt, że produkty kosmetyczne powinny być bezpieczne, oświadczenie „nie zawiera parabenów” jest niedozwolone, ponieważ w ten sposób w złym świetle przestawia się całą grupę parabenów.

Fenoksyetanol oraz triklosan są bezpieczne, gdy stosuje się je zgodnie z rozporządzeniem kosmetycznym. Dlatego też oświadczenie „nie zawiera” w odniesieniu do tych substancji nie powinno być dozwolone, ponieważ w ten sposób w złym świetle przestawia się dozwolone substancje.

fenoksyetanol i triklosan czy sa szkodliwe i powoduja raka?

Czy weganie stracą informację, który kosmetyk jest wegański?


Nie. Nowe przepisy nakładają obowiązek informowania o stanie faktycznym. Ma to być świadoma decyzja konsumenta zgodna z jego preferencjami i grupą docelową, do jakiej produkt jest skierowany.
Jeżeli kierujemy produkt dla wegan to ma on być pozbawiony substancji pochodzenia odzwierzęcego (jego skład ma ten stan odzwierciedlać, a nie być chwytem marketingowym). Jeżeli kierujemy produkt dla całej rodziny np. płyn do płukania ust to wymaga on eliminacji ze składu alkoholu.

Załącznik IV, czyli co z produktami hipoalergicznymi ?


Aby, dobrze zrozumieć wprowadzone zmiany przytoczę pełny cytat z dokumentu technicznego:

Oświadczenie „hipoalergiczny” może być zastosowane jedynie w przypadkach, gdy produkt kosmetyczny
został opracowany z myślą o zminimalizowaniu jego potencjału alergennego. Osoba odpowiedzialna powinna posiadać dowody, które uzasadniają oświadczenie, poprzez zweryfikowanie i potwierdzenie bardzo
niskiego potencjału alergennego przy pomocy danych rzetelnych naukowo i wiarygodnych statystycznie
(przykładowo przegląd danych po wprowadzeniu do obrotu itp.). Ocenę taką należy stale aktualizować
w świetle nowych danych.
Jeżeli produkt kosmetyczny określony został jako hipoalergiczny, należy całkowicie unikać obecności znanych alergenów oraz ich prekursorów, a w szczególności substancji lub mieszanin:
• zidentyfikowanych jako substancje działające uczulająco przez Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa
Konsumentów (SCCS) lub poprzednie komitety oceniające bezpieczeństwo składników produktów kosmetycznych;
• zidentyfikowanych jako substancje działające uczulająco na skórę przez inny oficjalny komitet ds. oceny ryzyka;
• objętych klasyfikacją jako substancja działających uczulająco na skórę 1. kategorii, podkategorii 1A lub
podkategorii 1B, na podstawie nowych kryteriów ustanowionych przez rozporządzenie CLP18;
• zidentyfikowane przez przedsiębiorstwo na podstawie oceny skarg konsumentów;
• ogólnie uznawanych za substancje działające uczulająco w literaturze naukowej; lub
• w przypadku których istotne dane dotyczące ich potencjału uczulającego są niedostępne.
Użycie oświadczenia „hipoalergiczny” nie gwarantuje całkowitego braku ryzyka reakcji alergicznych i produkt nie powinien stwarzać wrażenia, że daje taką gwarancję.
W odniesieniu do wykorzystania danych dotyczących ludzi w ocenie ryzyka działania uczulającego na skórę, z uwzględnieniem aspektów etycznych, należy odnieść się do sporządzonego przez SCCS „Memorandum w sprawie wykorzystania danych dotyczących ludzi w ocenie ryzyka działania uczulającego” (Memorandum on use of Human Data in risk assessment of skin sensitisation), SCCS/1567/15, z 15 grudnia 2015 r.
Firmy powinny rozważyć, czy konsument w kraju docelowym rozumie oświadczenie „hipoalergiczny”.
W razie konieczności należy zapewnić dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące znaczenia tego
oświadczenia.
Przepisy dotyczące stosowania napisów "nie zawiera" i hipoalergiczny" weszły w życie od 1 lipca 2019 roku. Są to zapisy rozporządzenia Komisji UE dlatego wymagają odpowiedniego przełożenia na grunt ustawodastwa krajowego. Na razie mamy decyzję Głównego Inspektoratu Sanitarnego, która brzmi jak poniżej:

Główny Inspektorat Sanitarny stoi na stanowisku, że wszystkie oferowane konsumentom produkty kosmetyczne powinny być po 1 lipca 2019 roku zgodne z załącznikiem III i IV dokumentu technicznego, czyli z wytycznymi dotyczącymi deklaracji „nie zawiera” oraz „hipoalergiczny”. Inspektorat podkreśla, że dokument techniczny jest efektem współpracy nadzoru i przedsiębiorców, którzy wspólnie nad nim pracowali w ramach Grupy Roboczej Komisji Europejskiej. Sektor kosmetyczny zgodził się na zawarte w dokumencie kryteria dla deklaracji oraz termin stosowania. Dokument techniczny opublikowano 3 lipca 2017, a zatem branża miała 2 lata na dostosowanie się do jego zapisów. 

Podsumowując zgodnie z interpretacją Głównego Inspektoratu Sanitarnego po 1 lipca 2019 roku nie udostępnia się i nie wprowadza się do obrotu produktów niezgodnych z zaleceniami dotyczącymi deklaracji typu „nie zawiera” oraz „hipoalergiczny”." źródło: https://kosmetyczni.pl/pl/etyczna-komunikacja-produktu-kosmetycznego.html

Co z produktami, które są już w sprzedaży, będą wycofywane?Produkty dostępne w obrocie handlowym pozostają (mają zostać wyprzedane), natomiast nowe partie produktów mają być zaktualizowane do obowiązujących obecnie przepisów.

Czy konsumenci będą lepiej informowani o właściwościach produktów kosmetycznych?

Na pewno skończy się nieuczciwa nagonka związana z nieuzasadnionym i niepopartym  żadnymi naukowymi dowodami straszeniem przed niektórymi substancjami. Niestety z przykrością zauważam, że tego typu psychologię strachu stosują firmy produkujące kosmetyki naturalne. Do tej pory ich dystrybucja bazowała na wywołaniu strachu na konsumentach. Z przykrością stwierdzam, też, że wykorzystały to niektóre blogerki wmawiając czytelnikom szkodliwość a wręcz rakotwórczość dozwolonych przez UE parabenów, fenoksyetanolu czy PEG-ów.

Pamiętajmy, że mamy czasy, w których tzw. fake news stanowią pożywkę dla mediów, blogerów i portali, które manipulują opinią publiczną.

Miejcie na uwadze, że nie jest tak, że każdy może sobie w garażu ukręcić krem czy balsam i go dowolnie sprzedawać i dystrybuować.
Każdy produkt kosmetyczny dostępny na terenie UE musi posiadać badania i dokumentację techniczną stwierdzającą czy użyte do produkcji substancję są dozwolone.
Wierzcie lub nie, ale na straży naszego życia i bezpieczeństwa stoi prawo. Jeżeli wiarygodne badania wykażą, że jakiś składnik jest szkodliwy to zostanie on wycofany z rynku, tak było, jest i będzie.

Nie dajcie się wmanipulować w zmowę wielkich koncernów, Big Pharme czy inne podobne bzdury...no, chyba że jesteście z tych co wierzą, że ziemia jest płaska...

Dajcie znać co myślicie jako konsumenci o nowych przepisach?


Bibliografia:

Dokument techniczny dotyczący oświadczeń o produktach kosmetycznych Uzgodniony przez Podgrupę Roboczą ds. Oświadczeń w Komisji Europejskiej (wersja z 3 lipca 2017 r.)
https://kosmetyczni.pl/uploads/etyczna%20komunikacja/Kosmetyczni.pl_dokument_techniczny_PL_final_04.09.18.pdf

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. określające wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
https://kosmetyczni.pl/uploads/etyczna%20komunikacja/Rozp.%20655_2013.pdf

Stanowisko GIS w sprawie obowiązujących przepisów:
https://gis.gov.pl/dzialalnosc-gospodarcza/zglaszanie-produktow-kosmetycznych/
Jak zostać królową wyprzedaży? Poznaj 8 niezawodnych sposobów!

Jak zostać królową wyprzedaży? Poznaj 8 niezawodnych sposobów!

Sztuka robienia skutecznych i jednocześnie oszczędnych zakupów nie jest łatwa. Najczęściej dajemy się porwać emocjom i ulegamy marketingowym chwytom, stosowanym przez producentów ubrań, kosmetyków i innych, przyciągających nas gadżetów.Stosując kilka prostych zasad, możemy jednak sprawić, że nasze zakupy będą bardziej efektywne i jednocześnie mniej obciążające portfel. Natalia Olszewska-redaktorka bloga finansowego ikalkulator.pl podpowiada, jak zaoszczędzić na wyprzedaży.

Jak zostać królową wyprzedaży?


Przyszła królowa wyprzedaży powinna trzymać się pewnych, podstawowych reguł robienia zakupów. Dzięki temu wiele zaoszczędzisz i jednocześnie nie kupisz zupełnie niepotrzebnych Ci rzeczy. Oto 8 podstawowych wskazówek dla królowej wyprzedaży:

Pilnuj terminów. 

Każdy sklep raz na jakiś czas organizuje akcję promocyjną. Jeżeli zatem "polujesz" na jakąś konkretną rzecz, warto raz na jakiś czas przyjrzeć się cenom.

Niekiedy głośne wyprzedaże, o których informuje Cię sklep są tylko pozorne. Czasem jednak ceny rzeczywiście spadają, ale na ten moment trzeba po prostu trafić. Trzymaj więc rękę na pulsie.

Poszukaj kodów rabatowych i zniżek.

Na rynku funkcjonuje wiele firm, oferujących kody rabatowe do różnych sklepów. Czasem, aby zaoszczędzić, trzeba kupić cały pakiet zniżek, zdarza się jednak, że są one ogólnie dostępne. Do najbardziej popularnych tego typu portali należą: www.kody.pl, www.picodi.pl, www.pepper.pl, www.groupon.pl i wiele innych. Jeżeli dobrze trafisz, możesz kupić określone rzeczy nawet do kilkudziesięciu procent taniej.

Sprawdź różne źródła. 

Jeżeli upatrzyłaś sobie konkretną rzecz, którą chciałabyś kupić, warto sprawdzić, jaka jest cena tej rzeczy w różnych sklepach. Oczywiście, jeżeli chodzi o ubrania z sieciówek, nie ma znaczenia, czy kupisz je w galerii A, czy w galerii B. Czasem jednak można skorzystać z promocji, kupując to samo w sklepie internetowym albo korzystając z innego sklepu, oferującego produkty danej marki.

Bądź na czasie.

Prawdziwa królowa wyprzedaży na bieżąco sprawdza, jakie są trendy w nadchodzącym sezonie. Dzięki temu nie kupisz czegoś, co za chwilę wyjdzie z mody. Ta zasada jest szczególnie istotna wtedy, gdy nie masz duszy hipstera i próbujesz wpasować się w pewien ogólnie obowiązujący kanon stylu. Nie pozwól, aby zupełnie nowe ubrania zaraz po powrocie ze sklepu trafiły w najciemniejsze zakamarki Twojej szafy.

Wysoka jakość i uniwersalny krój 

Każda królowa zakupów powinna również kierować się zasadą, iż warto inwestować w rzeczy wysokiej jakości, a także w te, o uniwersalnych krojach. Dzięki takim mądrym zakupom ubrania będą Ci służyły przez długie lata i jednocześnie nie wyjdą z mody.

Pamiętaj, że małą czarną, elegancką białą koszulę, czarne szpilki, basicowy t-shirt, powinnaś mieć obowiązkowo w swojej szafie.

Zwróć uwagę na regulaminy sklepów.

Zanim zdecydujesz się na zakup, zwróć też uwagę na obowiązujący regulamin sklepu. Znajdziesz tam wszystkie informacje na temat ewentualnych zwrotów towaru oraz zasad rozpatrywania reklamacji.

To bardzo ważne, ponieważ inwestując nieco więcej np. w buty wysokiej jakości, otrzymujesz jednocześnie kilkuletnią gwarancję trwałości takiego produktu. Jeżeli wiesz, że przez ten czas będziesz intensywnie eksploatowała buty, być może będziesz mogła skorzystać z możliwości wymiany ich na nowe. Mistrzowie w tej dziedzinie potrafią przez kilka ładnych lat nieustannie wymieniać buty na nowe. W efekcie kupujesz jedną parę butów, a tak naprawdę otrzymujesz aż cztery.

Zachowaj umiar.

Mądre zakupy, to również oszczędne zakupy. Jeżeli chcesz stać się prawdziwą królową wyprzedaży – kupuj z głową. Wiele kobiet, wchodząc do sklepu, kupiłaby najchętniej cały jego asortyment. W ten sposób możesz jednak wydać majątek, a potem i tak stwierdzić, że te wszystkie rzeczy tak naprawdę nie są Ci potrzebne. Idąc na zakupy zastanów się zatem, jaki masz cel – co konkretnie chcesz kupić i czego brakuje w Twojej szafie.


Rób zakupy w odpowiednim czasie.

Królowe zakupów wiedzą też, że niektóre miesiące w roku są lepsze na uskutecznienie wyprzedażowych „polowań”, a inne nieco mniej. Co do zasady, najatrakcyjniejsze wyprzedaże pojawiają się w styczniu, kiedy to nasze portfele świecą pustkami po świątecznych prezentach dla bliskich.

Wiele możemy zaoszczędzić również w czerwcu oraz w sierpniu, kiedy to w sklepach zostają „końcówki” asortymentu z wiosennych i letnich kolekcji. Pamiętaj jednak, że część z wyprzedaży może być tylko pozorna, więc dobrze przeanalizuj zakup, zanim podejmiesz ostateczną decyzję.


Dlaczego warto korzystać z wyprzedaży?


Głównym powodem jest oczywiście spora oszczędność. W czasie wyprzedaży wymarzony przedmiot kupimy nawet za połowę ceny! Dzięki temu możemy pozwolić sobie na zakup większej ilości rzeczy. W tym całym szaleństwie warto jednak znać umiar i oddawać się zakupom z głową.

To o czym powinna pamiętać każda mistrzyni wyprzedaży, to fakt, że nie każda wyprzedaż faktycznie nią jest. Często ceny są sztucznie podnoszone tuż przed wyprzedażą i obniżane, aby wyglądało na to, że klient rzeczywiście może coś zyskać. Rozsądek i przemyślany sposób na zakupy ochroni nas przed takimi działaniami.
Sztuka robienia zakupów

Stosując się do powyższych zasadach, z pewnością wiele zaoszczędzisz na robieniu zakupów. Zasady te mają oczywiście zastosowanie nie tylko do garderoby, ale także do kosmetyków, elektroniki i wszystkich innych produktów, które możesz kupić w galerii handlowej. Przekalkuluj to wszystko sama i przekonaj się, jak wielkie oszczędności możesz poczynić i na ile innych przyjemności będziesz mogła sobie dodatkowo pozwolić.

Po więcej treści o tajnikach wyprzedaży i ciekawostkach jak można oszczędzać zapraszam was na stronę Natalii https://www.ikalkulator.pl/
Co nowego w Avon? -  idealny lakier na lato, zapomniane perfumy i kilka fajnych produktów do pielęgnacji

Co nowego w Avon? - idealny lakier na lato, zapomniane perfumy i kilka fajnych produktów do pielęgnacji

Kosmetyki marki Avon znam od czasów liceum. Moje koleżanki dorabiały sobie do kieszonkowego będąc konsultantkami. Ilekroć wpadnie mi do rąk katalog, przeglądam, nowości i sprawdzam jak rozbudowują się poszczególne linie kosmetyków.

Jakiś czas temu zaproponowano mi przetestowanie kilku kosmetyków z Avon i dziś mam dla was podsumowanie tych testów.Dostałam do wypróbowania 6 kosmetyków pielęgnacyjnych: serum do dekoltu, żel pod oczy, maskę w płacie, mgiełkę do twarzy, kurację całonocną i żel pod prysznic. Oprócz tego wodę perfumowaną i tradycyjny lakier do paznokci. Tak naprawdę tylko perfumy były czymś co znałam wcześniej, pozostałe produkty do dla mnie nowość.

1. Ujędrniające serum do szyi i dekoltu Planet SpaSerum z oliwą z oliwek i ekstraktem z liści oliwnych ma bardzo przyjemną lekką konsystencję. Według obietnic ma nadawać skórze dekoltu jędrność i gładkość oraz wyrównywać koloryt. Bardzo przyjemnie się nakłada, nie powoduje uczucia lepkości, szybko się wchłania. Jest świetne na upały, bo daje uczucie odświeżenia, ukojenia skóry. Pozostawia przyjemną w dotyku skórę, nie ma nachalnego zapachu. Co do jędrności i gładkości to zdecydowanie za krótko go stosuję, aby zauważyć takie efekty.

2. Nawilżający żel pod oczy z oliwą z oliwekŻel pod oczy ma intensywnie nawilżać skórę okolic oczu, zmniejszać widoczność zmarszczek.
Kosmetyk ma również odmładzać wygląd skóry oczu i wyraźnie redukować opuchnięcia.
Żel jest wzbogacony śródziemnomorską oliwą z oliwek.
Bardzo przyjemny lekki, żel pod oczy. Podoba mi się ze względu na wygodne opakowanie, dzięki wyprofilowanej końcówce aplikuję go bezpośrednio na skórę pod oczami, potem wklepuję w skórę. Żel daje przyjemne uczucie chłodzenia pod oczami, dzięki czemu skóra jest obudzona, bardzo przyjemny w użytkowaniu. Szybko się wchłania, nie zostawia lepkiej skóry, dobrze znosi inne produkty jak puder czy korektor. Kosmetyki kolorowe w połączeniu z tych żelem nie rolują się i nie spływają. Jest dobrze.

3. Jogurtowy żel do mycia ciałaBardzo przyjemny dla skóry, aromatyczny żel pod prysznic o delikatny zapachu.
Pomimo posiadania w składzie SLS nie podrażniał mnie, tworzy gęstą, kremową pianę. W konsystencji przypomina lekkie mleczko niż żel pod prysznic. Używałam sporo żeli z Avon, ale tak naprawdę tylko po tym nie mam wysuszonej i swędzącej skóry. Z całej gamy produktów do kąpieli wybierajcie tę serię.


4. Woda perfumowana Far Away (obecnie w promocji klik)


Orientalno-kwiatowa kompozycja oparta na bazie frezji, piżma, jaśminu i delikatnych nut słodkich owoców.  Ten zapach był jednym z pierwszych, jakie zamówiłam lata temu z katalogu Avon. Uwielbiam takie wyraziste tony.

Główne nuty zapachowe: frezja, jaśmin, piżmo
Nuty zapachowe:
Nuta głowy: brzoskwinia, frezja
Nuta serca: jaśmin, osmanthus, kwiat pomarańczy
Nuta bazy: waniliowe piżmo, drzewo sandałowe, bursztyn

Zapach jest bardzo trwały, wiele godzin utrzymuje się na mojej skórze, plusem jest niewielka buteleczka, która bez problemu zmieści się w każdej kosmetyczce. Z przyjemnością do niego wróciłam.

5. Szybkoschnący lakier do paznokciSzybkoschnący (60 sekund) lakier do paznokci Avon True Color. Lakier jest niezwykle długotrwały. Mam go na stopach już 2 tydzień i nie ma ani jednego odprysku. Fajny neonowy kolor w sam raz na lato. Plus za wygodną formułę, która nie robi zacieków i wygodny pędzelek. Faktycznie schnie turbo szybko.

6. Nawilżająca mgiełka do twarzy z antyoksydantami


Ten produkt jest idealny na upał. Doskonale schładza i nawilża skórę, nie niszczy przy tym makijażu.
Sprawdzi się wyśmienicie na plażę, wycieczkę czy do klimatyzowanego biura.

7. Maska w płacie

Bogato nasączona olejkami maska. Świetna na szybkie zregenerowanie naszej skóry. Bardzo miła w użyciu, świetnie nawilżyła skórę po wcześniejszym peelingu mechanicznym. Pozostałość po masce wklepałam i pozostawiłam do całkowitego wchłonięcia. Rano skóra była przyjemnie delikatna i miękka.

Do przetestowania została mi jeszcze kuracja całonocna.

Z ręką na sercu bałam się tego testu, bo po kilku maseczkowych wtopach zraziłam się do tych produktów. Na szczęście kometyki, które testowałam i nadal stosuję są godne sprawdzenia. Warto zerknąć w ich stronę, kiedy wpadnie wam w ręce aktualny katalog.

Dajcie znać czy znacie te produkty?
Jestem ciekawa ile wśród moich czytelniczek jest byłych lub obecnych konsultantek?
Hity z Golden Rose - Metaliczna paleta do konturowania, żel do brwi i pomadki Smart Lips w kredce

Hity z Golden Rose - Metaliczna paleta do konturowania, żel do brwi i pomadki Smart Lips w kredce

Jestem ogromną fanką produktów uniwersalnych.
Uwielbiam, kiedy dana marka myśli o swoich klientach i o ich miejscach w kosmetyczkach.
Myślę, że tak było przy okazji tworzenia tego kosmetyku Golden Rose.Mowa tutaj o METALICZNEJ PALECIE DO KONTUROWANIA.Jest to produkt totalny.
Mamy tu bronzer, rozświetlacz i róż.
Wszystko czego potrzebujemy, aby stworzyć kompletny makijaż a do tego w przystępnej cenie nieprzekraczającej 40 złotych.

Bronzer -mamy tutaj produkt o neutralnym odcieniu w kierunku ciepłego. Mówi się, że to zamiennik Nars Laguna ze względu na kolor i wykończenie. Nie mogę tego stwierdzić bo nie posiadam Laguny. Konsystencja jest satynowa, ładnie wymodelujemy twarz. PięknieBez problemu się nakłada i nie tworzy plam. Łatwo się rozciera.

Rozświetlacz -przepiekny szampański odcień, neutralny w kierunku chłodnego. Nie widać tandetnego brokatu, tworzy piękną taflę. Na twarzy wygląda bardzo elegancko,  Efekt możemy stopniować, albo można użyć na mokro w celu intensyfikacji rozświetlenia. Dla mnie na co dzień jedna warstwa nałożona na sucho w zupełności wystarcza.

Róż -piękny odcień pomiędzy różem a brzoskwinią, będzie pasował do większości tonacji. On również  ma wykończenie satynowe. Długo się utrzymuje i nie blaknie w ciągu dnia.

Jeżeli miałabym porównać to trio do kosmetyku wysokopółkowego to według mnie najbliżej mu do Sweet Peach Glow Kit od Too Faced.Uwielbiam to trio i tak naprawdę używam non stop od kilku miesięcy. Mam wszystkie niezbędne kosmetyki zamknięte w małej poręcznej kasetce.

Drugim kosmetycznym ulubieńcem jest Żel DO BRWI GOLDEN ROSE.

Produkt jest przeznaczony do utrwalania brwi. . Kosmetyk długo i porządnie utrzymuje włoski w ryzach.  Lubię go za malutkie i poręczne opakowanie. Dzięki temu, że jest przezroczyste, widzimy, w jakim stopniu następuje zużycie produktu.
Zdecydowanie nie jest to  produkt dla blondynek. Brunetki i szatynki będą z niego zadowolone.
Ma ciepły odcień brązu i brwi nim pomalowane odrobinę tego koloru przyswajają.  Jeśli chodzi o utrwalanie i trwałość-jest na bardzo wysokim poziomie.

Trzeci hit to pomadki SMART LIPS w kredce.Zdecydowanie mam już dosyć matów na moich ustach. Teraz ma być połyskująco, lekko, zdrowo i odrobinę lśniąco.
Szukałam jakiegoś niematowego zamiennika moich ulubionych kredek z Golden Rose i tak trafiłam na kolekcję SMART LIPS.

Na samym początku byłam dosyć sceptycznie nastawiona na  formułę pomadek.
To co jest ich zaletą, a więc spore nawilżenie (masło shea + witamina E) mogło w moim mniemaniu mieć wpływ na ich trwałość. Wystarczył jeden dzień testów, abym kompletnie zmieniła o nich zdanie.


Usta mają delikatny połysk po pomalowaniu, ale tego właśnie po nich oczekiwałam.
Jeżeli komuś połysk może przeszkadzać to nniejszym informuję że zanik w okolicy 2-3 godzin. Zostaje nam satynowy odcień danego koloru. Pomadki potrzebują trochę czasu od nałożenia, aby zastygnąć, nie brudzą kubków, nie przemieszczają się np. na zęby. Ich formuła jest przyjemna w noszeniu, to zupełnie inny wymiar niż pomadki matowe.
Ogromną zaletą jest bogaty wybór kolorów pomadek. Firma Golden Rose wypuściłam ich aż 24 odcienie.

Produkty marki Golden ROSE możecie znaleźć TUTAJ

Znacie moje hity z Golden Rose?
Co polecacie wpisać na listę zakupową?
Jakie kosmetyki zabrać ze sobą na wakacje? 9 kosmetyków bez których nie wyjeżdżam na urlop

Jakie kosmetyki zabrać ze sobą na wakacje? 9 kosmetyków bez których nie wyjeżdżam na urlop

Wybierasz się w najbliższym czasie na urlop?

Zobacz jakie kosmetyki to mój wakacyjny must have, który zawsze zabieram ze sobą w wakacyjnej kosmetyczce.

jakie kosmetyki zabrac ze soba na wakacje?

Jakie kosmetyki zabrać ze sobą na wakacje?

1. Kosmetyki z filtrem UV

Filtry to obowiązkowy punkt w mojej wakacyjnej kosmetyczce. Promieniowanie ultrafioletowe jest bardzo szkodliwe dla naszej skóry dlatego latem nie wychodzę bez nałożenia kremów z filtrem.
Wybieram wysoki faktor ochrony jak SPF30 lub SPF50. Trzeba pamiętać, aby filtry nakładać co kilka godzin, bo jedna aplikacja np. rano wcale nie wystarcza.

krem z filtrem UV SPF 50 jaki wybrać?


2. Szampon ze składnikami nawilżającymi

W lecie moje włosy szybko tracą blask, robią się matowe i szorstkie. Niekorzystnie na stan włosów wpływają kąpiele w słonej wodzie. Dlatego zawsze w mojej kosmetyczce wakacyjnej znajduje się szampon nawilżający. W tym roku będzie to micelarny BC Moisture Kick marki Schwarzkopf.

szampon micelarny BC Moisture Kick elninio parfum


3. Suchy szampon dla nadania objętości

Podczas wakacyjnych podróży nie zabieram ze sobą lakieru do włosów. Kiedy jest upał nie mam zbytnio czasu ani ochoty na zabawę w stylizowanie fryzury. Nie lubię oklapniętych włosów dlatego nadaję im objętość suchymi szamponami. Nie dość, że podnoszą mi włosy u nasady to jeszcze mam z głowy szybsze przetłuszczanie. Moim pewniakiem są suche szampony marki BATISTE.

suchy szampon batiste tropical elnino parfum


4. Lekki podkład

Moja skóra nie lubi się z kremami BB. Do tej pory nie znalazłam idealnego, dlatego stawiam na lekki podkład. Idealny na wakacyjne upalne dni to ten z RIMMEL LONDON LASTING FINISH SPF20. Podkład jest średnio kryjący, ma fajną lekką konsystencję a do tego wzbogacony jest o filtr SPF20.

lekki podklad rimmel lasting finish elnino parfum


5. Super trwała pomadka do ust.

Wieczorne wyjście do resteuracji czy okolicznej knajpki nie może się udać bez trwałej zastygającej pomadki. Dzięki MAYBELLINE SUPERSTAY INK mam pewność, że nic mi się nie rozmaże. Pomadka ma niesamowita trwałość i intensywny kolor. Mam ja w kolorze 15 Lover.

super trwala pomadka maybelline ink elninio parfum


6. Tusz do rzęs, który się nie rozmazuje.

Dobry tusz to podstawa mojej kosmetyczki wakacyjnej. Nic mi tak nie przeszkadza, jak widok rozmazanego pod oczami tuszu do rzęs. Dlatego stawiam na pewniaka, czyli mój ulubiony MAYBELLINE LASH SENSATIONAL.

tusz do rzes maybelline super stay elnino parfum


7. Róż i rozświetlacz

Skórę lekko muśniętą słońcem najlepiej podkreśli odrobina różu i rozświetlacz w odcieniu szampana. Idealnie nadaje się do tego malutki kosmetyk od BOURJOIS PARIS LE PETIT STROBER. Rozświetlacz ma dołączony pędzelek, który spokojnie nadaje się do jego aplikacji i nie ma potrzeby zabierać ze sobą dodatkowych pędzli.

rozswietlacz bourjois paris strobing elnino parfum


8. Żel aloesowy jako ratunek dla skóry

Każde skaleczenie, zadrapanie czy zbyt mocne opalanie powoduje, że jedynym ratunkiem dla skóry jest żel aloesowy. Ratunkiem dla skóry jest dobroczynny aloes. Taki kosmetyk jest zawsze obecny w mojej kosmetyczce.

zel aloesowy, po co aloes, wlasciwosci aloesu


9. Perfumy na wieczorne wyjścia

W lecie zawsze wybieram inne zapachy niż w pozostałej części roku. Testuję nowe nuty zapachowe. Stawiam na ciekawe zapachy na wieczór. W tym roku wybór padł na wodę perfumowaną JIMMY CHOO

perfumy jimmy choo elnino parfum


Oczywiście kosmetyków kolorowych nie nakładam w dzień, kiedy jestem na plaży czy w basenie z dziećmi. Zabieram je z myślą o wieczornej kolacji czy wyjściach do lokalnej knajpki, czy restauracji.
Oprócz wyżej wymienionych kosmetyków zabieram ze sobą  krem do twarzy, pastę do zębów, żel pod prysznic czy balsam. Jednakże te 9 pozycji to mój wakacyjny must have.

A ty, bez jakich produktów nie wyobrażasz sobie wakacyjnej kosmetyczki?

Test kosmetyków do włosów Schwarzkopf BC Moisture Kick - czy dały radę puszącym się i niezdyscyplinowanym włosom?

Test kosmetyków do włosów Schwarzkopf BC Moisture Kick - czy dały radę puszącym się i niezdyscyplinowanym włosom?

Są dwa typy szczęśliwych kobiet: te, które mają zupełnie proste włosy i te, które mają piękne loki. Ja jestem typem pośrodku.
Gdyby opisać moje przejścia z włosami objętością przebiłabym trylogię Tolkiena.

Ponad miesiąc temu dostałam od sklepu internetowego HAIRSTORE.pl do przetestowania serię Bonacure marki Schwarzkopf.Czy seria Schwarzkopf BC Moisture Kick jest ratunkiem dla niesfornych i wiecznie niezdyscyplinowanych włosów?


Seria produktów BC Moisture Kick stworzona została na bazie pochodnej kwasu hialuronowego. Silnie skoncentrowana maska doskonale sprawdza się w przypadku włosów suchych. Skutecznie nawilża oraz wzmacnia włosy. Dodatkowo znacznie ułatwia rozczesywanie włosów.

1. Micelarny szampon Schwarzkopf BC Moisture Kick 

Micelarny szampon Schwarzkopf BC Moisture Kick przeznaczony jest do pielęgnacji włosów suchych, normalnych, łamliwych, lekko porowatych i kręconych. Szampon ma pojemność 250 ml i w sklepie internetowym kosztuje obecnie 26,90 złotych. 
Kosmetyk bardzo dobrze oczyszcza skórę głowy i włosy, Jego niewielka ilość wystarcza, aby wytworzyć sporo piany. Włosy są po nim świetnie oczyszczone nieziemsko wygładzone i niesplątane. Ten fakt najbardziej mnie zaskoczył, bo do tej pory nie miałam szamponu, po którym rozczesanie włosów nie byłoby problemem. 
W składzie jest obecny SLES, ale ja stosuję pielęgnację naprzemienną. Raz na dwa mycia używam mocniejszego szamponu, aby porządnie oczyścić skórę głowy i włosy.

Skład:

Aqua (Water,Eau) - woda

Sodium Laureth Sulfate, - substancja powierzchniowo czynna o nieco łagodniejszym działaniu od SLS. Może wysuszać skórę, powodować podrażnienia i wywoływać uczucie swędzenie. Jego działanie może być łagodzone delikatniejszymi detergentami.

Disodium Cocamphodiacetate, - bardzo łagodna substancja myjąca, wytwarzana z kwasów tłuszczowych oleju kokosowego. Wygładza, łagodzi podrażnienia, łagodzi działanie mocnych detergentów jak SLS. Substancja biodegradowalna

Sodium Chloride, - chlorek sodu. W kosmetykach stosowany jako zagęstnik. Poprawia też właściwości myjące produktu. Może wysuszać skórę osób nadwrażliwych

PEG-7 Glyceryl Cocoate - substancja stosowana jako renatłuszczająca. Proces mycia powoduje usunięcie m.in. substancji tłuszczowych, dlatego stosuje się substancje renatłuszczające, które odbudowują barierę lipidową

Hydrolyzed Keratin,- hydrolizowana keratyna. Posiada całą gamę aminokwasów występujących we włosach. Ma działanie silnie nawilżające, i odbudowujące łuskę, nadaje blasku. Jest pozyskiwana z wełny owczej

Steardimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Keratin,- substancja kondycjonująca, zapobiegająca elektryzowaniu się włósów

Dimethylsilanol Hyaluronate, - dobrze rozpuszczalna w wodzie, która ma zdolność do trwałego wiązania i zatrzymywania wody z otoczenia, dzięki czemu pełni ona funkcję naturalnego rezerwuaru wody w skórze. Zwiększa zawartość wody w warstwie rogowej naskórka, wiążąc wodę w skórze przeciwdziałają jej utracie, dzięki temu skóra staje się nawilżona, napięta i bardziej elastyczna

Panthenol, - prowitamina B5, natłuszcza i wygładza skórę. Ma działanie przeciwzapalne i regeneracyjne. Zapobiega wysychaniu kosmetyku

Citric Acid, - kwas cytrynowy. Ma delikatne działanie złuszczające. Pełni także rolę konserwantu

Polyquaternium-10, - substancja antystatyczna, zapobiega elektryzowaniu się włosów i tworzy ochronny film na ich powierzchni

Sodium Benzoate - konserwant, przedłuża trwałość kosmetyku. Dopuszczony do stosowania w kosmetykach naturalnych

Parfum(Fragrance) - substancja zapachowa

Butylphenyl Methylpropional,- składniki substancji zapachowych

Linalool,- substancja zapachowa

Propylene Glycol - humektant, zapobiega wysychaniu masy kosmetycznej przy ujściu butelki, tuby itp. Wspomaga działanie konserwujące poprzez obniżenie aktywności wody, która jest doskonałą pożywką dla drobnoustrojów.

2. Schwarzkopf BC Moisture Kick, maska nawilżająca, 200ml

Maska to zdecydowanie mój faworyt z całej serii.
Kosmetyk ma 200 ml pojemności i kosztuje obecnie 41,95 złotych. Bardzo przyjemnie pachnie.
Ma przyjemną konsystencję ani zbyt zbitą, ani zbyt rzadką. Po jej użyciu włosy są miękkie lśniące i absolutnie zdyscyplinowane.Przy moich puszących się włosach to ratunek przed odstającymi wszędzie kosmykami. Fajnie dociąża włosy dzięki czemu fryzura trzyma się cały dzień. Dzięki pochodnej kwasu hialuronowego maska świetnie nawilża włosy.

Skład:

Aqua (Water,Eau) - woda

Cetaryl Alcohol,- zastosowany w preparatach do pielęgnacji skóry i włosów tworzy na powierzchni warstwę okluzyjną (film), która zapobiega nadmiernemu odparowywaniu wody z powierzchni (jest to pośrednie działanie nawilżające), przez co kondycjonuje, czyli zmiękcza i wygładza skórę i włosy

Isopropyl Myristate-daje dobry poślizg przy rozsmarowywania, zmniejsza lepienie i tłustość kosmetyku

Behentrimonium chloride,- antystatyk, substancja kondycjonująca. Może podrażniać wrażliwą skórę głowy

Distearoylethyl hydroxyethylmonium methosulfate, - humektant, zmiękczacz, substancja zapobiegająca elektryzowaniu włosów.

Steardimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Keratin,- substancja kondycjonująca, zapobiegająca elektryzowaniu się włósów

Dimethylsilanol Hyaluronate, - zwiększa zawartość wody w warstwie rogowej naskórka, wiążąc wodę w skórze przeciwdziałają jej utracie, dzięki temu skóra staje się nawilżona, napięta i bardziej elastyczna.

Stearamidopropyl Dimethylamine,- substancja powierzchniowo czynna, emulgator. Ułatwia rozczesywanie, wygładza i zmiękcza włosy. Zapobiega puszeniu się i elektryzowaniu. Jest alternatywą dla silikonów.

Cetyl Palmitate - emolient

Dimethicone, - emolient tzw. suchy - nie powoduje efektu „tłuszczenia” - tworzenia lepkiej, tłustej warstwy na powierzchni skóry. Jest niekomedogenny (nie powoduje powstawania zaskórników). Tworzy na powierzchni skóry film, który ogranicza ucieczkę wody z naskórka. Substancja kondycjonująca włosy: poprawia rozczesywanie na mokro i na sucho, zapobiega splątywaniu, wygładza włosy, wykazuje działanie antystatyczne, dzięki czemu zapobiega elektryzowaniu się włosów.

Parfum, - substancja zapachowa

Citric Acid, - kwas cytrynowy. Ma delikatne działanie złuszczające. Pełni także rolę konserwantu,

Phenoxyethanol,- substancja konserwująca, która uniemożliwia rozwój i przetrwanie mikroorganizmów w czasie przechowywania produktu. Chroni również kosmetyk przed zakażeniem bakteryjnym, które możemy wprowadzić przy codziennym użytkowaniu produktu (np.nabierając krem palcem).

Methylparaben,- substancja konserwująca, która uniemożliwia rozwój i przetrwanie mikroorganizmów w czasie przechowywania produktu. Chroni również kosmetyk przed wtórnym zakażeniem mikroorganizmami, które możemy wprowadzić przy codziennym użytkowaniu produktu (np. nabierając krem palcem).

Isopropyl Alcohol, - rozpuszczalnik, ma działanie oczyszczające i odtłuszczające. Ułatwia penetrację składników w głąb skóry. Jest tanim zamiennikiem alkoholu etylowego

Cetrimonium chloride,- dzięki temu, że substancja posiada ładunek dodatni z łatwością łączy się z ujemnie naładowaną powierzchnią włosa. Substancja kondycjonująca włosy: poprawia rozczesywalność, zapobiega splątywaniu, nadaje połysk i wygładza włosy, wykazuje działanie antystatyczne, dzięki czemu zapobiega elektryzowaniu się włosów.

Panthenol-  ma, działanie przeciwzapalne, przyspiesza procesy regeneracji naskórka. Pantenol wykorzystywany jest w preparatach do pielęgnacji skóry i włosów, dzięki zdolności wnikania w ich strukturę. Nadaje skórze uczucie gładkości.

Guar - zagęstnik, zwiększa lepkość preparatu dzięki czemu wpływa także na poprawę stabilności piany. 

Hydroxypropyltrimonium Chloride, - antystatyk tworzący na włosach ochronną powłokę, dodatkowo ma również właściwości odżywcze, wygładza, wzmacnia włosy, ułatwia rozczesywanie

Linalool,- substancja zapachowa

Citronellol,- składnik olejków eterycznych i kompozycji zapachowych. Nadaje zapach róży i geranium.

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, - substancja zapachowa

ALPHA-ISOMETHYL IONONE, - substancja zapachowa

CI 42090 (BLUE 1) - barwnik

3. Schwarzkopf BC Moisture Kick, dwufazowa odżywka nawilżającaOstatni produkt, o którym chcę Wam opowiedzieć to dwufazowa odżywka nawilżająca w sprayu z serii BC Bonacure Moisture Kick.
Ma pojemność 200 ml i obecnie w sklepie internetowym Hairstore.pl kosztuje 25,50 złotych.
Produkt przeznaczony jest dla włosów kręconych, normalnych po suche. Kosmetyk ma za zadanie odżywić, nieco odbudować, a także nawilżyć nasze włosy.Dzięki zawartości w składzie pochodnej kwasu hialuronowego ma nam pięknie nawilżać włosy. Bardzo dobrze wygładza, ułatwia rozczesywanie (naprawdę jeszcze nigdy tak łatwo nie rozczesywałam swoich włosów! ) a przy tym nie obciąża pasm.

Odżywka posiada dwie fazy, które przed użyciem należy zmieszać potrząsając opakowaniem a następnie rozpylić delikatną mgiełkę na umyte i osuszone ręcznikiem włosy.
Przyznam się szczerze, że to pierwszy produkt bez spłukiwania, który z ciekawością testowałam i nadal testuję. Na pewno jest to świetna alternatywa dla tradycyjnej odżywki podczas wakacyjnych podróży.

Skład:

Aqua, - woda

Cyclomethicone,- emolient nie powoduje efektu „tłuszczenia” - tworzenia lepkiej, tłustej warstwy na powierzchni skóry. Zastosowany w preparatach do pielęgnacji skóry i włosów tworzy na ich powierzchni warstwę okluzyjną (film), która zapobiega nadmiernemu odparowywaniu wody (jest to pośrednie działanie nawilżające), przez co kondycjonuje skórę i włosy, czyli zmiękcza i wygładza. Efekt jest krótkotrwały, ponieważ Cyclomethicone jest związkiem lotnym i po kilku godzinach odparowuje z powierzchni skóry lub włosów. Dlatego Cyclomethicone nie powoduje obciążenia włosów, nawet cienkich i delikatnych.
Wykazuje działanie antystatyczne, zapobiega elektryzowaniu się włosów.

Phenyl Trimethicone,- składnik stosowany w kosmetykach do włosów. Uznany za silikon bezpieczny, nie wpływa negatywnie na skórę i włosy. Zmiękcza, wygładza, nadaje połysk, kondycjonuje skórę i włosy. Chroni przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi. Wpływa na konsystencję kosmetyku, hamuje pienienie.

Steardimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Keratin,- substancja kondycjonująca, zapobiegająca elektryzowaniu się włósów

Hydrolyzed Keratin,- substancja antystatyczna, zmniejsza elektryzowanie się włosów

Dimethylsilanol Hyaluronate,- zwiększa zawartość wody w warstwie rogowej naskórka, wiążąc wodę w skórze przeciwdziałają jej utracie, dzięki temu skóra staje się nawilżona, napięta i bardziej elastyczna.

Dimethiconol,- zastosowany w preparatach do pielęgnacji skóry i włosów tworzy na powierzchni warstwę okluzyjną (film), która zapobiega nadmiernemu odparowywaniu wody z powierzchni (jest to pośrednie działanie nawilżające), przez co kondycjonuje, czyli zmiękcza i wygładza skórę i włosy. Nadaje połysk. Wykazuje działanie regenerujące. Substancja stosowana jako renatłuszczająca w preparatach myjących. Proces mycia powoduje usunięcie m.in. substancji tłuszczowych, dlatego stosuje się substancje renatłuszczające, które odbudowują barierę lipidową

Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, - substancja niekomedogenna - nie powoduje powstawania zaskórników. Silikony nadają efekt jedwabistości na skórze. Substancja stosowana jako renatłuszczająca w preparatach myjących. Proces mycia powoduje usunięcie m.in. substancji tłuszczowych, dlatego stosuje się substancje renatłuszczające, które odbudowują barierę lipidową

Polyquaternium-16,- polimer - tworzy film na włosach/skórze, ma właściwości antystatyczne, przeciwdziała elektryzowaniu się włosów.

Panthenol-  ma, działanie przeciwzapalne, przyspiesza procesy regeneracji naskórka. Pantenol wykorzystywany jest w preparatach do pielęgnacji skóry i włosów, dzięki zdolności wnikania w ich strukturę. Nadaje skórze uczucie gładkości.

Citric Acid, - kwas cytrynowy. Ma delikatne działanie złuszczające. Pełni także rolę konserwantu,

Parfum, - substancja zapachowa

Cetrimonium Chloride,- Substancja konserwująca, która uniemożliwia rozwój i przetrwanie mikroorganizmów w czasie przechowywania produktu. Chroni również kosmetyk przed nadkażeniem bakteryjnym, które możemy wprowadzić przy codziennym użytkowaniu produktu (np.nabierając krem palcem).

Sodium Benzoate,- Substancja konserwująca, która uniemożliwia rozwój i przetrwanie mikroorganizmów w czasie przechowywania produktu. Chroni również kosmetyk przed nadkażeniem bakteryjnym, które możemy wprowadzić przy codziennym użytkowaniu produktu (np.nabierając krem palcem).

Limonene,- składnik kompozycji zapachowych, imituje zapach skórki cytrynowej

Phenoxyethanol,- substancja konserwująca, która uniemożliwia rozwój i przetrwanie mikroorganizmów w czasie przechowywania produktu. Chroni również kosmetyk przed zakażeniem bakteryjnym, które możemy wprowadzić przy codziennym użytkowaniu produktu (np.nabierając krem palcem).

Czy warto wypróbować serię Schwarzkopf BC Moisture Kick?


Zdecydowanie tak.

Sekretem tej serii kosmetyków jest pochodna kwasu hialuronowego
Produkty dają ntensywne nawilżenie i wygładzenie napuszonych pasm,
To, co zaobserwowałam na swoich włosach to: zwiększenie blasku, zmniejszenie szorstkości, ułatwienie rozczesywania oraz zahamowanie plątania się włosów.

Znacie tę serię kosmetyków?

Macie problemy z plątaniem się włosów po umyciu? Jak sobie z tym radzicie?

Trendy 2019 - co będzie modne w manicure tego lata? Test lakierów hybrydowych od NAILS COMPANY

Trendy 2019 - co będzie modne w manicure tego lata? Test lakierów hybrydowych od NAILS COMPANY

Najgorętszym trendem prosto z wybiegów jest powrót neonów.
W tym sezonie królują pomarańcz, żółty, limonka, fuksja.
Jeżeli nie czujesz się na tyle odważna, aby założyć żółtą koszulę albo pomarańczową sukienkę zafunduj sobie neonowy manicure.

Z pomocą przychodzi najnowsza kolekcja lakierów hybrydowych od Nails Company pod nazwą Nail Talk.

W skład kolekcji wchodzą lakiery: Choice is Yours, I don't know, Mega Yellow, Not quite red, Totally Different, Wrong Color.

trendy 2019 w manicure hybrydowym test lakierow nails company

Jakiś czas temu dostałam do przetestowania te produkty i dziś podzielę się z wami spostrzeżeniami.

Lakiery mają pojemność 6 ml ich ceny kształtują się na poziomie 29,99 złotych ceny regularne i 14,95 w momencie wyprzedaży.
W mojej kolekcji znalazły się trzy lakiery z kolekcji Nail Talk, biały lakier White Angel oraz baza "Repair Base Clear".

nails company lakiery totally different choice is yours, wrong color

BAZA REPAIR BASE

Świetny produkt, dzięki któremu możemy przedłużyć płytkę paznokcia aż do 5 mm. Baza jest plastyczna, jednocześnie zabezpiecza płytkę przed uszkodzeniami i przedłuża trwałość manicure. Ma rewelacyjną konsystencję ani zbyt wodnistą, ani zbyt gęstą. Ogromną zaletą jest średniej wielkości pędzelek, który przy mojej niewielkiej płytce paznokcia sprawdził się rewelacyjnie. Jeszcze jedną zaletą, o której muszę wspomnieć to uniwersalność bazy. Nadaje się zarówno do hybryd, jak i żeli.

swatche lakiery totally different wrong color choice is yours


CHOICE IS YOURS

To przepiękny cytrynowo-bananowy odcień lakieru. Konsystencja nie za rzadka i nie za gęsta, średniej wielkości pędzelek daje precyzyjne pokrycie lakierem. Ja użyłam dwóch warstw do pełnego pokrycia płytki paznokcia lakierem. Widzę go w połączeniu z sukienkami lub spódnicami w zwierzęcy wzór.

trendy w manicure hybrydowym 2019


TOTALLY DIFFERENT

Ten lakier to neonowa czerwień z nutką pomarańczowych tonów. Będzie się pięknie komponował z opaloną skórą latem. Widzę go w towarzystwie białych zwiewnych koszul, szortów czy letnich sukienek.

trendy w manicure na 2019

WRONG COLOR

Przepiękny intensywny róż. Sprawdzi się na wszystkie letnie imprezy jak wesela, letnie przyjęcia w ogrodzie czy imprezy w klubie.

trendy w hybrydach na lato 2019

Lakiery mają bardzo fajną konsystencję. Nie jest ona ani zbyt rzadka, ani zbyt gęsta. W moim przypadku zalanie skórek to norma a dzięki tej konsystencji i średniej wielkości pędzelkowi obyło się bez pomalowanych skórek. Trwałość lakierów jest naprawdę imponująca. W zrobionym manicure sprzątałam, przesadzałam kwiatki, stukałam w klawiaturę a lakier sie nie odkruszył, nie odpadł, nie zmienił barwy.


Post udostępniony przez Pielegnacja & Makeup (@realshopaholicblog)

Z całą świadomością stwierdzam, że to są jedne z lepszych o ile nie najlepsze lakiery hybrydowe, jakie testowałam. Baza natomiast to cudo, które rozgości się w moim kuferku na dobre. Bije na głowę inne bazy, które testowałam.

Znacie tę markę lakierów hybrydowych?

Jakie kolory królują na waszych paznokciach tego lata?
Copyright © 2016 A real shopaholic , Blogger